Theater de Liefde

Stichting Theater De Liefde

RSIN-nummer: 8615.67.249

KvK-nummer: 80145477

Contact

Mail: simone@horenzienschrijven.nl

Postadres: Begijnesteeg 1, 2011 RV Haarlem

Het bestuur van Stichting Theater De Liefde bestaat uit:

Mylou Frencken – voorzitter

Gerrie Hondius – secretaris

Simone Lensink – penningmeester

Beloningsbeleid
Theater De Liefde is een stichting zonder winstoogmerk. Het bestuur ontvangt geen enkele vergoeding voor haar bestuurstaken.

Het doel

De exploitatie van een klein theater in de binnenstad van Haarlem. Omvang: 50 tot 150 stoelen, 3 à 4 speeldagen per week. Gelegenheid met kleine bar, alleen geopend voor en na de voorstellingen.


Beleidsplan

In Theater De Liefde worden kleinkunst- en literaire voorstellingen geprogrammeerd en is er ruimte voor talkshows en kindertheater. Het bestuur van Stichting Theater De Liefde neemt de exploitatie van het theater op zich. We zijn een stichting zonder winstoogmerk, eventuele opbrengsten worden geïnvesteerd in het bieden van kansen aan en begeleiden van jong kleinkunsttalent in Haarlem. Gerrie Hondius en Mylou Frencken willen daarnaast vaste bespelers van het theater worden. De stichting zal een groep vrijwilligers om zich heen verzamelen die kunnen bijstaan in het runnen van het theater. Denk daarbij aan de begeleiding van artiesten, kaartcontrole en bardienst. Zo krijgt het theater een verbindende functie in Haarlem. We willen het theater ook voor een schappelijke prijs beschikbaar stellen als repetitieruimte aan koren en amateur toneelgezelschappen om op die manier nog meer binding met de stad te creëeren.

Het bestuur van Stichting Theater De Liefde is allereerst op zoek naar een geschikte locatie voor haar plannen. We zoeken een ruimte van tussen de 150 en 200 vierkante meter, waar we – straks na de coronacrisis – maximaal 150 man publiek kunnen ontvangen. De Stichting wil deze ruimte gaan huren en inkomsten genereren door de kaartverkoop voor voorstellingen. Omdat we een stichting zonder winstoogmerk zijn, kan de ticketprijs laag blijven. Ook Haarlemmers met een kleine beurs kunnen zo genieten van onze voorstellingen. Ondertussen worden gesprekken gevoerd met artiesten die mogelijk in het nieuwe theater zouden kunnen en willen optreden. Het animo hiervoor blijkt groot. Ook zij beamen dat het in Haarlem ontbreekt aan een theater van deze omvang.

Graag tot ziens! Simone, Mylou en Gerrie